Faaliyet Alanlarımız

Araştırma ve Geliştirme; SoftPro bir “ürün şirketi” olmayı hedeflediğinden dolayı, müşterilerine sunduğu hizmet portföyüyle birlikte SoftPro’nun ana faaliyet alanlarından biridir.  

SoftPro’nun Ar-Ge çalışmaları temel olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri çerçevesinde olup, özellikle büyük ölçekli görüntü yorumlama teknolojilerine odaklanmaktadır. SoftPro, yapay zeka perspektifine sahip büyük ölçekli raster veri analizi araçlarında ana çözüm sağlayıcılardan biri olmayı hedeflemektedir.


SoftPro, Java, Python, Javascript, C ++, C #, PHP, .NET dillerinde yüksek yetkinliğe sahip muhtelif yazılım geliştirme uzmanlarına erişimi ile, müşterilerine anahtar teslim yazılım çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır.

SoftPro yazılım geliştirme hizmetleri kapsdamında müşterinin ihtiyacına bağlı olarak, yönetimin SoftPro tarafından yapılacağı ve ihtiyaca yönelik yazılım geliştirme uzmanlarından oluşan bir ekip kurar.

Yazılım ekibi süreç başlamandan başlamadan önce müşterimize sunulur ve onayı alınır.

Softpro’nun ihtiyaç duyulan yetenekteki yazılım geliştirme uzmanlarından oluşan ekibi minimum sürede ve maliyet etkin şekilde oluşturma kabiliyeti; müşterilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak, proje risklerini en aza indiren garantili sonuçlar sağlar.


SoftPro, kalıcı veya proje tabanlı yazılım geliştirme ekiplerini kurarken müşterilerine destek sunar. Müşterinin ihtiyacının ayrıntılı şekilde değerlendirmesinin ardından Softpro; müşterilerine pozisyonlara göre “yetersiz nitelikli” veya “fazla nitelikli” eleman tercihlerden kaçınarak, doğru beceri setine sahip doğru personeli sunar.

SoftPRo personel hizmetleri 2 seçeneğe sahiptir:

• Personel temini ve işe yerleştirme

Bu seçenekte SoftPro, müşterisinin ihtiyacının detaylı analizinden sonra, gereken her beceri seti için bir dizi yazılım geliştirme uzmanı önermektedir.

• Daimi veya Proje bazlı Personel

Bu seçenekte SoftPro, müşterisi adına seçilen yazlım geliştirme uzmanları grubunu işe alır ve ayrıca isteğe bağlı olarak yönetim hizmeti sunar.


SoftPro, global olarak çeşitli disiplinlere ve sektörlere odaklanan çeşitli danışmanlara ve/veya uzmanlara erişime sahiptir. SoftPro’nun uzman havuzu, serbest çalışan uzmanlardan, ilgili sektörlerdeki STK’lar şemsiyesinde çalışanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Kapsadığımız Ana Sektörler:

• Bilgi ve iletişim teknolojisi

• Savunma

• Eğitim

• Tarım

• Çevre

SoftPro, müşteriyle yapılan ön anlaşmayı takiben, ihtiyacın ayrıntılı analizini yapar ve ihtiyaca en uygun potansiyel uzmanları ve/veya danışmanları belirler.

Bu uzmanlar ve/veya danışmanlar müşterinin incelemesi için müşterinin onayına sunulur. Ekibin müşteri tarafından onaylanmasının ardından SoftPro müşterinin tercihine bağlı olarak,  ilgili uzmanları ve/veya danışmanları bünyesine katmak sureti ile ilgili işleri yüklenici sıfatı ile tamamlar veya müşterinin tercihi kapsamında ilgili uzman ve/veya danışmanları müşteriye kiralar.