SoftPro, global olarak çeşitli disiplinlere ve sektörlere odaklanan çeşitli kıdemli danışmanlara ve uzmanlara erişime sahiptir. SoftPro’nun uzman havuzu, serbest çalışan uzmanlardan, ilgili sektörlerdeki STK’lar şemsiyesinde çalışanlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Kapsadığımız Ana Sektörler:

• Bilgi ve iletişim teknolojisi

• Savunma

• Eğitim

• Tarım

• Çevre

SoftPro, müşteriyle yapılan ön anlaşmayı takiben, ihtiyacın ayrıntılı analizini yapar ve ihtiyaca en uygun potansiyel uzmanları ve/veya danışmanları belirler.

Bu uzmanlar ve /veya danışmanlar müşterinin incelemesi için müşterinin onayına sunulur. Ekibin müşteri tarafından onaylanmasının ardından SoftPro müşterinin tercihine bağlı olarak,  ilgili uzmanları ve/veya danışmanları bünyesine katmak sureti ile ilgili işleri yüklenici sıfatı ile tamamlar veya müşterinin tercihi kapsamında ilgili uzman ve/veya danışmanları müşteriye kiralar.